آشپزخانه, قلب خانه شما

آشپزخانه و اتاق نشیمن از لحاظ کارایی و طراحی چیدمان جزو مهمترین قسمتهای هر خانه می باشد.در گذشته بیشتر مورد استفاده خانم ها قرار می گرفته ولی امروزه نقش آقایان نیز در آشپزخانه و پخت و پز رو به افزایش است.

امروزه نقش آشپزخانه چه از لحاظ طراحی و چه از لحاظ کارایی اساسا تغییر کرده است و به سوی کارایی بیشتر حرکت می کند. در آشپزخانه های قدیمی به دلیل اینکه از سایر اتاق های خانه بزرگتر بودند, وجود میز بزرگ در آن خصوصیت اصلی این نوع آشپزخانه ها محسوب می شدند و هرگونه فعالیتی چه از نظر آماده سازی برای پخت و پز و چه از نظر جمع شدن اعضای خانواده دور آن انجام می شد .

با گذشت زمان حرکت به سوی آشپزخانه های کوچکتر با کارایی و بهره وری بیشتر صورت گرفته است . در این زمان آشپزخانه کوچکتر و فقط جهت آشپزی و شستشو و تمیزکاری مورد استفاده قرار می گیرد و نوع طراحی فضا به گونه ای که متناسب با یک نفر یا به صورت انفرادی باشد انجام می گیرد . مشخص است که این نوع طراحی فضا از روی فضاهای آزمایشگاهی مدل شده است و با فضای گرم و صمیمی آشپزخانه های قدیمی فاصله زیادی دارد.

امروزه ورق دوباره به سمت آشپزخانه های بزرگتر با حس پذیرایی بیشتر و صمیمیت برگشته است که گویا این مطلب سلیقه و سبک و نوع زندگی صاحب خانه را نشان می دهد.

امروزه طراحی چیدمان آشپزخانه از دو فاکتور کارایی یا بهره وری و راحتی نشئت می گیرد که باعث ایجاد فضایی دلپذیر و گرم و خوشایند برای اعضای خانواده می شود. در این طراحی قسمت غذاخوری بیشتر مورد توجه طراح قرار می گیرد و در عین یکپارچگی با آشپزخانه در همسایگی آن است.

بنابراین در طراحی سبک مدرن باز بودن فضا و ایجاد کردن انسجام بین آشپزخانه و نشیمن اهمیت بالایی دارد.

آشپزخانه و اتاق نشیمن از لحاظ کارایی و طراحی چیدمان جزو مهمترین قسمتهای هر خانه می باشد.

مقالات مرتبط در این زمینه :

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن 2

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن خاکستری

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن 4

گردآوری و جمع بندی : گروه فینسا دکور
pic410594210001

Back