دسته بندی رنگ ها

تمامی رنگ ها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند که شامل : رنگ پایه , رنگ ترکیبی دوتایی و رنگ ترکیبی سه تایی می باشند

که هر کدام از این دسته ها به صورت جداگانه قابل توضیح و بررسی هستند. شما می توانید با مطالعه این موارد متخصص انتخاب رنگ شوید.

رنگ پایه
رنگ پایه شامل رنگ آبی و قرمز و زرد می باشد. خصوصیت اصلی این رنگ ها این است که با ترکیب کردن هیج رنگی نمی توان این رنگ ها را ساخت . در ساختار تمامی رنگ های موجود حداقل یکی از این رنگ ها به کار رفته است .

رنگ ترکیبی دوتایی
رنگ ترکیبی دوتایی شامل رنگ نارنجی , بنفش و سبز هستند که این رنگ ها از ترکیب رنگ های پایه با یکدیگر به وجود می آیند

رنگ ترکیبی سه تایی
رنگ ترکیبی سه تایی از ترکیب کردن رنگ پایه و رنگ ترکیبی دوتایی با یکدیگر به وجود می آیند که شامل رنگ هایی مثل سبز آبی , سرخ آبی و سرمه ای و ...... هستند.

مقالات مرتبط در این زمینه :

تعریف دقیق برای رنگ ها

گردآوری و جمع بندی : گروه فینسا دکور
pic910594210001

Back