فینسا دکور
سوپر کشنده 15 سانت زمینی

استفاده مفید از کوچکترین فضاها .

ایده ای خوب که می شود در هر کجا جا داد.مناسب و کارا برای قرار دادن انواع بطری های روغن و ادویه جات مخصوصا اگر بغل گاز قرار گرفته باشد. این سیستم به دلیل ظرافت ظاهری , کاربرد بسیار بالا و اشغال فضای بسیار کم همیشه در کابینت های آشپزخانه فینسا مورد استفاده قرار می گیرد.


Back