فینسا دکور
فینسا دکور فینسا دکور فینسا دکور فینسا دکور فینسا دکور فینسا دکور فینسا دکور فینسا دکور

نعیمی -کاشانی


در آشپزخانه های کوچک با شکستگی های غیر قائمه طراح با محدودیت های بسیاری روبه روست. همان طور که در تصویر مشخص است در این پروژه طراح بعد از جانمایی لوازم اصلی آشپزخانه شامل گاز و سینک و یخچال و ...سعی در استفاده از حداکثر فضا نموده است.

لازم به ذکر است ایجاد اختلاف سطح در کابینت های دیواری سمت گاز و اجرای کمد نیمه قدی سمت چپ یخچال و انتخاب کاشی به رنگ آبی فیروزه ای در جهت جذاب کردن فضای آشپزخانه و شکست یکنواختی آن می باشد.

نکات طراحی :

1) استفاده از کاشی 10 در 10 آبی فیروزه ای

2)بکارگیری از شلف نوری و همچنین نورپردازی زیر کابینت های دیواری

3) در نظر گرفتن بیرون زدگی سنگ قسمت کانتر جهت نشیمن

برای مشاهده پروژه های مشابه در این زمینه که علی رغم فضای کوچک ، کاربرد بالایی دارند روی لینک های قرار داده شده کلیک کنید :دکوراسیون مدرن آشپزخانه کوچک ، اجرای دکوراسیون مینیمال آشپزخانه

تنوع رنگ


1311

1311

Bolboreta

Bolboreta

E102

E102

E104

E104


Back