تعریف دقیق برای رنگ ها

تعریف های گوناگونی برای رنگ ها وجود دارد.برای مثال ممکن است شما یک تعریفی از یک رنگی مانند آبی روشن داشته باشید ولی همسرتان تعریف دیگری از این رنگ داشته باشد به همین دلیل برای جلوگیری از گیج شدن و سردرگمی در تعریف دقیق رنگ سه نوع رنگ کلیدی وجود دارد.
رنگ های خالص یا hue
رنگ های خالص به رنگ هایی گفته می شود که در ترکیب آنها هیچ گونه رنگ سیاه و سفیدی جهت تیره و روشن کردن آنها وجود ندارد.
رنگ های سایه روشن یا tint
زمانی که رنگ های خالص را جهت روشنتر کردن با رنگ سفید ترکیب کنیم رنگ های سایه روشن بدست می آید برای مثال قرمز روشن , سایه روشن قرمز است.
رنگ های سایه تیره یا shade
زمانی که رنگ های خالص را جهت تیره تر کردن با رنگ های سیاه ترکیب کنیم رنگ های سایه تیره بدست می آید برای مثال قرمز تیره , سایه تیره قرمز است.

در تعریف رنگ ها کلمات و قوانینی وجود دارد که جهت کمک کردن به تعریف درصد روشنی , حرارت , خلوص و مشخص کردن سایه دقیق آن از نظر روشنی و تیرگی به ما کمک می کنند.
شدت رنگ ها یا خلوص chroma
شدت رنگ یا خلوص که در بعضی مواقع به آن اشباع هم گفته می شود. هر چقدر خلوص یا شدت رنگ بیشتر باشد , رنگ زنده تر است که به آن vivid گفته می شود. هر چقدر خلوص یا شدت رنگ کمتر باشد , رنگ کند و راکد است که به آن dull گفته می شود.
طبق شکل زیر رنگ صورتی با سایه روشن و رنگ شاه بلوطی با سایه تیره نسبت به رنگ خالص قرمز hue-high chroma دارای خلوص کمتری low chroma می باشد.

ارزش رنگ یا value
ارزش رنگ روشنی آن را مشخص می کند . رنگ هایی ارزش بالاتری دارند که به روشنی و سبکتری و سفیدی نزدیکتر هستند.

حرارت رنگ یا temperature
حرارت رنگ یکی دیگر از تعریفاتی است که در مورد رنگ گفته می شود . این امکان وجود دارد که رنگ گرم یا سرد باشد.

حرارت رنگ در محیط زندگیمان تاثیر بسزایی می گذارد . اگر به دنبال انرژی و نیرو و حس خوشایندی هستید باید از رنگ های گرم استفاده کنید و اگر به دنبال حس آرامش یا تسکین هستید باید از رنگ های سرد استفاده کنید. برای مثال رنگ قرمز و زرد جزء رنگ های گرم و آبی و بنفش جزء رنگ های سرد هستند.

گردآوری و جمع بندی : گروه فینسا دکور
pic510594210001

Back