فینسا دکور
فینسا دکور
فینسا دکور
فینسا دکور
سوپر مواد شوینده

تمیزکاری میتواند یک سرگرمی باشد تمام مواد شوینده مورد نیاز خانم خانه در یک ردیف با استفاده از سوپر مواد شوینده که دسترسی را بسیار آسان می کند. این سیستم را می توان در کابینت زیر سینک در کنار سطل آشغال و یا به صورت جداگانه جانمایی نمود.

دیگر محصولات مشابه :

سوپر مارکت نوع تاندم ، سوپرمارکت نوع کشنده ، مکانیزم کنج lemans ، مکانیزم کنج magic corner


Back